Naujienos

Kuršėnų virvės traukikai – Europos geriausiųjų dešimtuke

Kur­šė­nų vir­vės trau­ki­kai, šiais me­tais iš­ko­vo­ję Lie­tu­vos čem­pio­nų ti­tu­lą, da­ly­va­vo Ita­li­jo­je Kento (Cen­to) mies­te vykusia­me pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 23-ejų me­tų) Eu­ro­pos klu­bi­nių bei na­cio­na­li­nių rink­ti­nių vir­vės trau­ki­mo čem­pio­na­te. Spor­ti­nin­kus, pa­te­ku­sius į pir­mą­jį pa­sau­lio ir Eu­ro­pos ko­man­dų de­šim­tu­ką, Plačiau →

2005 10 21