Naujienos

Naujienos iš atvirojo Latvijos virvės traukimo čempionato

Šeštadienį Livberzės mieste, Latvijoj, vyko trečiasis ir paskutinis iš trijų atvirojo Latvijos virvės traukimo čempionato etapas. Šiame turnyre dalyvavo ir virvės traukikai iš Kuršėnų sporto klubo „Kristalas“. Įvertinus tai, kad latviai virvės traukimo sporte yra labai stiprūs Plačiau →

2006 09 12

Medalių lietus Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionate

Kovo 5 dieną Kaune, Lietuvos kūno kultūros manieže vyko IV-asis Lietuvos virvės traukimo uždarų patalpų čempionatas. Čempionate pirmą kartą dalyvavo ir moterų komandos. Tai buvo gausiausias iki šiol surengtas čempionatas, jame dalyvavo daugiau nei 260 sportininkų. Trečdalis Plačiau →

2006 03 13

Kuršėnų virvės traukikai – Europos geriausiųjų dešimtuke

Kur­šė­nų vir­vės trau­ki­kai, šiais me­tais iš­ko­vo­ję Lie­tu­vos čem­pio­nų ti­tu­lą, da­ly­va­vo Ita­li­jo­je Kento (Cen­to) mies­te vykusia­me pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 23-ejų me­tų) Eu­ro­pos klu­bi­nių bei na­cio­na­li­nių rink­ti­nių vir­vės trau­ki­mo čem­pio­na­te. Spor­ti­nin­kus, pa­te­ku­sius į pir­mą­jį pa­sau­lio ir Eu­ro­pos ko­man­dų de­šim­tu­ką, Plačiau →

2005 10 21